SAMARBEIDSPARTNARAR


Frisklivssentralen Sogn har mange samarbeidspartnerar


Eit av måla i frisklivsarbeidet er å hjelpe innbyggjarar i kommunane våre til livsstilsendring mot ein meir sunn og aktiv kvardag. Då er det avgjerande at me samarbeider med organisasjonar og private aktørar. Lokale aktivitetstilbod som brukarane av Frisklivssentralen Sogn kan bruke både medan dei er på resept og etter at frisklivsrespeten har gått ut, gjer det lettare å få til ei varig endring i livsstil.

Her er ei liste over nokre av våre samarbeidspartnerar med link til deira heimeside:


- Stamina Helse

- Idrettssenteret as (Sogndal og Leikanger)

Luster Treningssenter

- Lustrabadet

- Meir Liv & Lyst

- Sogndal og Leikanger Reumatikar Forening

Gaupne Helselag

- Sogn Fitness & Fightclub

- Crossfit SogndalIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar